LV

ŠKODA AUTO pagarina garantiju.

Ņemot vērā, ka Covid-19 pandēmijas laikā varēja rasties apgrūtinājumi ar garantijas pieteikumu iesniegšanu, ŠKODA AUTO, izrādot labas gribas žestu, pagarina garantiju par 3 mēnešiem, jaunām automašīnām, kuru garantijas termiņš beidzās laika posmā 01.03.-31.05.2020.  

ŠKODA pagarinātās garantijas ietvaros, uz visu pagarinājuma periodu, saglabājas nobraukuma ierobežojums un citi noteikumi. Ja konkrētā tirgū ir izdota ŠKODA jaunas automašīnas garantija ar nobraukuma ierobežojumu, šāds nobraukuma ierobežojums paliek spēkā.